Trwa ładowanie...
d2hifei
d2hifei
espi

EFH - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądo ...

EFH - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (36/2014)
Share
d2hifei
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S. A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o złożeniu przez Panią Eleni Wróbel wniosku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej oraz wydaniu przez ten Sąd w związku z tym wnioskiem w dniu 10 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym postanowienia o zabezpieczeniu majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hifei

Podziel się opinią

Share
d2hifei
d2hifei