Trwa ładowanie...
d2no9xs
espi

EFH - Zwiększenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A. (64/2011)

EFH - Zwiększenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A. (64/2011)

Share
d2no9xs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 roku otrzymał od AL SAAD ALTERNATIVE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED zawiadomienie. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku zawartych transakcji kupna poza rynkiem regulowanym akcji spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., udział procentowy AL SAAD ALTERNATIVE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED w kapitale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu spółki EFH S.A. osiągnął poziom 15,00%. Przed dokonaniem ww. transakcji kupna AL SAAD ALTERNATIVE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED posiadał łącznie 14.659.999 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji EFH S.A., co stanowiło 9,99% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 14.659.999 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki EFH S.A. Aktualnie po dokonaniu ww. transakcji kupna AL SAAD
ALTERNATIVE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED posiada łącznie 20.005.000 (dwadzieścia milionów pięć tysięcy) sztuk akcji EFH S.A., co stanowi 15,01% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 20.005.000 (dwadzieścia milionów pięć tysięcy) głosów, co stanowi 15,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki EFH S.A. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2no9xs

| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Riad Bekkar Prezes Zarządu
2011-12-13 Izabela Gałązka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2no9xs

Podziel się opinią

Share
d2no9xs
d2no9xs