Trwa ładowanie...
d2dae38
d2dae38
espi

EFIX DOM MAKLERSKI - Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii D i E (11/2014) - EBI

EFIX DOM MAKLERSKI - Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii D i E (11/2014)
Share
d2dae38
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii D i E
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. informuje, że Zarząd GPW w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1211/2014 z dnia 29 października 2014 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda: 1) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D, 2) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji serii E. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu ww. akcji następuje pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Żywicki Członek Zarządu
Tomasz Marek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dae38

Podziel się opinią

Share
d2dae38
d2dae38