Trwa ładowanie...
d4ee65t
d4ee65t
espi

EGB INVESTMENTS S.A. - Zestawienie drobnych transakcji osób zobowiązanych na akcjach Spółki w 201...

EGB INVESTMENTS S.A. - Zestawienie drobnych transakcji osób zobowiązanych na akcjach Spółki w 2011 roku. (1/2012)
Share
d4ee65t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-01
Skrócona nazwa emitenta
EGB INVESTMENTS S.A.
Temat
Zestawienie drobnych transakcji osób zobowiązanych na akcjach Spółki w 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość przekazaną w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień par. 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. nr 229, poz. 1950), o drobnych transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2011 roku przez Pana Sławomira Rybkę - członka Rady Nadzorczej Spółki, a także przez osobę z nim blisko związaną oraz przez Pana Marcina Polańskiego - Dyrektora Biura Prawnego Spółki, których wartość nie przekroczyła w poprzednim roku kalendarzowym (2011 r.) równowartości 5.000 euro. Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie S.Rybka.pdf Zawiadomienie S.Rybka
Zawiadomienie S.Rybka - osoba blisko zwiazana.pdf Zawiadomienie S.Rybka - osoba blisko związana
Zawiadomienie M.Polanski.pdf Zawiadomienie M.Polański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EGB INVESTMENTS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-240 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kraszewskiego 1
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4ee65t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Krzysztof Matela Prezes Zarządu
2012-02-01 Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ee65t

Podziel się opinią

Share
d4ee65t
d4ee65t