Trwa ładowanie...
d11mzwj
espi

EKO EXPORT S.A. - Korekta prognozy finansowej (2/2011)

EKO EXPORT S.A. - Korekta prognozy finansowej (2/2011)

Share
d11mzwj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy finansowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 31 ust. 2,3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Eko Export S.A. informuje, że po zweryfikowaniu danych finansowych za cztery kwartały dokonuje korekty prognozy na rok 2010, pozytywnie zaopiniowanej przez biegłego rewidenta i przedstawionej w prospekcie emisyjnym.Prognoza Spółki Eko Export S.A. na rok 2010 zakładała osiągnięcie:- przychody ze sprzedaży w wysokości 15.300 tys. złPo korekcie Spółka prognozuje osiągnięcie:- przychody netto w wysokości 13.584 tys. zł :Czynnikiem, który wpłynął na obniżenie opublikowanej prognozy było ograniczenie produkcji w listopadzie i grudniu 2010 roku ze względu przyspieszenie realizacji projektu modernizacyjnego zakładu produkcyjnego, o którym to projekcie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 103/2010.
Prowadzone prace modernizacyjne wiązały się z koniecznością czasowego wstrzymywania produkcji, w związku z czym miało miejsce ograniczenie produkcji a sprzedaż dokonywana była z produktu zgromadzonego na magazynie wyrobów gotowych.Przyspieszenie modernizacji wiązało się też z tym, że opóźnienia związane z transportem spowodowało, że mokra mikrosfera docierała od października zamarznięta w postaci bryły lodu i brak ogrzewania magazynów uniemożliwiały praktycznie produkcję do czasu jej rozmrożenia, co bez ogrzewania trwałoby bardzo długo.Modernizacja zakładu wpłynie pozytywnie na wynik finansowy w 2011 roku, ze względu na obniżenie kosztów produkcji poprzez ogrzewanie magazynu surowca i magazynu oleju, wybudowanie komory do rozmrażania mikrosfery, ogrzewanie linii uszlachetniającej?wszystko to ciepłem do tej pory niewykorzystanym powstającym w procesie suszenia mikrosfery.Jednocześnie informujemy, że ostateczne wyniki Spółki za 2010 rok, zostaną w przedstawione w raporcie rocznym. Zarząd informuje, iż
ewentualne odchylenia +/- 10% od przedstawionych prognoz, będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11mzwj

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11mzwj

Podziel się opinią

Share
d11mzwj
d11mzwj