Trwa ładowanie...
dm4rg6v
espi

EKO EXPORT S.A. - Prognoza wyników finansowych na 2014r. (19/2014)

EKO EXPORT S.A. - Prognoza wyników finansowych na 2014r. (19/2014)

Share
dm4rg6v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prognoza wyników finansowych na 2014r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta przekazuje prognozę wyników finansowych na 2014 rok spółki Eko Export SA z siedzibą w Bielsku-Białej. Prognozowane przychody: 65 mln PLN Prognozowany zysk netto: 30,1 mln PLN Prognoza została sporządzona w oparciu o zawarte kontrakty sprzedażowe oraz dostępność surowca szarego i białego. Prognoza finansowa wyniku na 2014 rok będzie kontrolowana przez Zarząd Emitenta na podstawie danych zarządczych wraz z publikacją raportów okresowych. Równocześnie w tym czasie będzie dokonywana ocena możliwości realizacji prognozy oraz ewentualne korekty prognozy. Przyjętym kryterium oceny będzie poziom wykonania prognozy za dany okres oraz przy założeniu, że rozkład przychodów i zysków nie będzie równomierny lecz będzie rósł skokowo z kwartału na kwartał. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych pozycji będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości prognozowanej, Spółka przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. W takim przypadku raport bieżący zawierający
korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników. Przedstawiona prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4rg6v

| | | EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO EXPORT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strażacka | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 81 96 292 | | +48 33 81 96 289 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ekoexport.pl | | www.ekoexport.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 547-18-65-541 | | 072266443 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4rg6v

Podziel się opinią

Share
dm4rg6v
dm4rg6v