Trwa ładowanie...
d2p1v58

EKO EXPORT S.A. - Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta (7/2013)

EKO EXPORT S.A. - Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta (7/2013)

Share
d2p1v58

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta, na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał następujące zawiadomienia od wskazanych poniżej osób złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi. Pani Agnieszka Bokun zawiadomiła, co następuje: "Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2013 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej nabyłam 29.533 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,28 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 29.533 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,23 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały nabyte po cenie 21,20 zł za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji posiadałam 1.242.361 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 11,94%
kapitału zakładowego Spółki, i dawały 2.229.861 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 17,26 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej transakcji posiadam 1.271.894 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 12,22 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 2.259.394 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,49 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie wyjaśniam, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż jestem członkiem Rady Nadzorczej Eko Export S.A." Pani Jolanta Sidzina-Bokun zawiadomiła, co następuje "Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2013 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej nabyłam 29.533 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,28 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 29.533 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących
0,23 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały nabyte po cenie 21,20 zł, za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji posiadałam 1.323.148 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 12,72 % kapitału zakładowego Spółki, i dawały 2.128.648 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 16,48% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej transakcji posiadam 1.352.681 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 13,00 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 2.158.181 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,71 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie wyjaśniam, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż jestem członkiem Rady Nadzorczej Eko Export S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

| | | EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO EXPORT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strażacka | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 81 96 292 | | +48 33 81 96 287 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 547-18-65-541 | | 072266443 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

Podziel się opinią

Share
d2p1v58
d2p1v58