Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu (32/2010)

EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu (32/2010)

Share
d3h4f6o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
EKO HOLDING S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2010 wpłynęło do spółki zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta.Członek Zarządu Emitenta poinformował, iż w dniu 20 grudnia 2010 dokonał zakupu 3 500 sztuk akcji spółki EKO Holding S.A. po średniej cenie 6,59 zł oraz w dniu 22 grudnia 2010?3 000 sztuk akcji po średniej cenie 6,55zł. Zakup akcji nastąpił na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybach sesji zwykłych.Podstawa prawna przekazania raportu:Art. 160 ust.4 ustawy o obrocie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Krzysztof Gradecki Prezes Zarządu
2010-12-23 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o