Trwa ładowanie...
d1cwwiw

EKOKOGENERACJA - Podpisanie pakietu istotnych umów przez podmiot zależny (67/2014) - EBI

EKOKOGENERACJA - Podpisanie pakietu istotnych umów przez podmiot zależny (67/2014)

Share
d1cwwiw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 67 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie pakietu istotnych umów przez podmiot zależny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż podmiot zależny ? Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podpisał w dniu 25.11.2014 r. pakiet istotnych umów związanych z wydzieleniem inwestycji polegającej na budowie na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim kotłowni o mocy 2,4 MW do produkcji energii cieplnej z odpadów (zwanej dalej ?Inwestycją?) do spółki celowej Kotłownia 1 Sp. z o.o. W wyniku podpisanych umów, Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. dokonała cesji na rzecz Kotłownia 1 Sp. z o.o. prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji oraz dokonała zbycia dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji. Kotłownia 1 Sp. z o.o. podpisała również z Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. umowę poddzierżawy działki wydzierżawionej przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. od Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim w celu realizacji przez Kotłownia 1 Sp. z
o.o. planowanej Inwestycji. Po zakończeniu przygotowywania przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. projektu budowlanego dla Inwestycji, Kotłownia 1 Sp. z o.o. wystąpi w grudniu 2014 r. z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla Inwestycji. Dodatkowo Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podpisała z Kotłownia 1 Sp. z o.o. warunkową umowę pożyczki, w której Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. udzieli na rzecz Kotłownia 1 Sp. z o.o. pożyczki do kwoty 4.000.000 zł na prefinansowanie realizacji Inwestycji, pod warunkiem uzyskania przez Kotłownia 1 Sp. z o.o. dofinansowania Inwestycji w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (?NFOŚiGW?) i podpisania przez Kotłownia 1 Sp. z o.o. z NFOŚiGW umowy pożyczki. Kotłownia 1 Sp. z o.o. planuje w najbliższym czasie wystąpienie do NFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie Inwestycji do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych Inwestycji szacowanych na około 13,2 mln złotych. ? Ekokogeneracja Development
Sp. z o.o. złożyła w dniu 25.11.2014 r. na rzecz Kotłownia 1 Sp. z o.o. oświadczenie o: ? gotowości wniesienia przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. do Kotłowni 1 Sp. z o.o. kapitału w kwocie 3.330.000 złotych tytułem podwyższenia kapitału Kotłownia 1 Sp. z o.o. i zapewnienia wkładu własnego dla Inwestycji najpóźniej przed podpisaniem przez Kotłownia 1 Sp. z o.o. o umowy o dofinansowanie Inwestycji w formie pożyczki z NFOŚiGW, o którą to pożyczkę Kotłownia 1 Sp. z o.o. wystąpi z wnioskiem do NFOŚiGW; ? gotowości podpisania przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. z Kotłownia 1 Sp. z o.o. umowy na odbiór energii cieplnej, którą to energię cieplną Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. będzie dystrybuowała na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadto Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. będąca 10% udziałowcem spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o. podpisała w dniu 25.11.2014 r. z Fundacją Zielona Planeta będącą 90% udziałowcem spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o. notarialną
umowę, w której Fundacja Zielona Planeta złożyła nieodwołalną ofertę zbycia 90% udziałów spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o. na rzecz Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. W wyniku podpisanej umowy Ekokogeneracja Development Sp. z o.o., po złożeniu najpóźniej do 31.12.2015 r. notarialnego oświadczenia o przyjęciu oferty zbycia 90% udziałów spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o., dokona nabycia wspomnianych udziałów i stanie się 100% udziałowcem spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o. Planowany przez Ekokogeneracja S.A. wzrost skali działalności w obszarze bezpośredniej sprzedaży ?pod klucz? kotłowni do produkcji energii cieplnej z odpadów, wymaga w opinii Zarządu Ekokogeneracja S.A. docelowego wydzielenia z działalności Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. obszaru działalności polegającej na budowie, finansowaniu i eksploatacji kotłowni do produkcji energii cieplnej z odpadów w wybranych lokalizacjach w Polsce. Wydzielenie Inwestycji na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim do spółki celowej
Kotłownia 1 Sp. z o.o. jest związane z rozpoczęciem procesu wydzielania przez Grupę Kapitałową Ekokogeneracja S.A. obszaru działalności polegającej na budowie, finansowaniu i eksploatacji kotłowni do produkcji energii cieplnej z odpadów. Ułatwi to w ocenie Zarządu Ekokogeneracja S.A. proces aplikowania zarówno o pozyskanie dofinansowania dłużnego w formie preferencyjnych pożyczek, dotacji lub kredytów bankowych, jak i pozyskanie długoterminowego inwestora finansowego zainteresowanego współuczestnictwem we współfinansowaniu obszaru działalności Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. polegającej na budowie, finansowaniu i eksploatacji kotłowni do produkcji energii cieplnej z odpadów na terenie Polski. Podstawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw