Trwa ładowanie...
d4k4rig

EKOKOGENERACJA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 24 czerwca 2014 r. (36/2014) /EBI

EKOKOGENERACJA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2014 r. (36/2014) /EBI

Share
d4k4rig
NEW CONNECT
Raport EBI nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna (\"Spółka\") z siedzibą w Warszawie, informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2014 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (\"Walne Zgromadzenie\"), które odbędzie się w budynku Hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie, przy Placu Artura Zawiszy 1, sala Arkadia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projektów uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis
Formularzwykonywaniaprawaglosuprzezpelnbedacegoosfizyczna_24.06.2014-5.pdf
Formularzwykonywaniaprawaglosuprzezpelnniebedcegoosfizyczna24.06.2014-6.pdf
Informacjaoogolnejliczbieakcjiiglosow_24.06.2014-2.pdf
OgloszenieozwolaniuZWZA24.06.2014-0.pdf
ProjektyuchwalZWZA_24.06.2014-1.pdf
SprawozdanieRadyNadzorczejzocenysprawozdanzarok2013-7.pdf
Wzorpelnomocnictwadlaosobyfizycznej_24.06.2014-3.pdf
Wzorpelnomocnictwadlaosobyprawnej_24.06.2014-4.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k4rig

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k4rig

Podziel się opinią

Share
d4k4rig
d4k4rig