Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

EKOKOGENERACJA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art ...

EKOKOGENERACJA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2014)
Share
d27t0al
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
EKOKOGENERACJA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Ekokogeneracja S.A. informuje, iż Spółka w dniu 2 lipca 2014 r. otrzymała od osoby obowiązanej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538), którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Informacjawtrybieart160zdnia_02.07.2014.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKOKOGENERACJA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleje Jerozolimskie 91
(ulica) (numer)
+48 22 622 72 67 +48 22 627 32 95
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213511744 141699367
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al