Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

EKOKOGENERACJA S.A. - Uchwała Zarządu podmiotu zależnego o warunkach emisji obligacji (35/2014) /EBI

EKOKOGENERACJA S.A. - Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji (35/2014) /EBI
Share
d27t0al

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. Zarząd podmiotu zależnego - spółki Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podjął Uchwałę nr 1/05/2014 w sprawie określenia warunków emisji obligacji serii F emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców z dnia 29 października 2012 r., zmienionej Uchwałą nr 1/02/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców z dnia 8 lutego 2013 r. Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 200 (dwieście) kuponowych zabezpieczonych trzyletnich obligacji na okaziciela serii F (\"Obligacje\") o cenie nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda. Emitowane Obligacje są obligacjami na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, których ewidencja będzie prowadzona przez Copernicus Securities S.A. Zabezpieczeniem Obligacji będzie poręczenie udzielone przez Ekokogeneracja S.A. obejmujące wartość nominalną wyemitowanych Obligacji oraz należne odsetki
naliczane w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Obligacje będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej w wysokości 10,70% (dziesięć i 70/100 procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji począwszy od dnia emisji. Odsetki od Obligacji będą wypłacane kwartalnie. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 r. Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. ma prawo do zażądania przedterminowego wykupu Obligacji, który może być dokonany w dniu wypłaty odsetek każdego z okresów odsetkowych, jednak nie wczesnej niż w dniu wypłaty odsetek drugiego okresu odsetkowego i nie później niż w dniu wypłaty odsetek jedenastego okresu odsetkowego. Wcześniejszy wykup Obligacji może zostać dokonany przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. bez żadnej dodatkowej premii. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach i skierowane do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Podstawa
prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al