Trwa ładowanie...
d1vpb86
d1vpb86
espi

EKOKOGENERACJA - Zmiana terminu odbioru końcowego zakupionych linii do produkcji energii cieplnej ... - EBI

EKOKOGENERACJA - Zmiana terminu odbioru końcowego zakupionych linii do produkcji energii cieplnej przez podmiot zależny (59/2014)
Share
d1vpb86

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 59 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu odbioru końcowego zakupionych linii do produkcji energii cieplnej przez podmiot zależny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. ("Emitent") informuje, że termin dokonania odbioru końcowego zakupionych przez podmiot zależny ? Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. dwóch linii do produkcji energii cieplnej z odpadów z wykorzystaniem urządzenia do zgazowywania zwanego Wodorowym Generatorem Energii (zwanymi dalej ?Liniami?), określony w Raporcie Bieżącym nr 46/2014 z dnia 30.07.2014 r. ulega zmianie z końca III kwartału 2014 r. na koniec IV kwartału 2014 r. Producent Linii - firma PPUH INTERCAL Sp. z o.o. wykonał do końca września 2014 r. większość prac związanych z dostosowaniem zakupionych przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. Linii do wykorzystywania w Liniach jako materiału wsadowego paliwa alternatywnego i z dniem 30 września 2014 r. zakończył działalność produkcyjną. Z dniem 1 października 2014 r. produkcję Linii rozpoczął podmiot stowarzyszony Emitenta ? spółka WGE Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o.), którą poprzedziło przejęcie przez WGE Sp. z o.o. od
dotychczasowego producenta ? firmy PPUH INTERCAL Sp. z o.o. niezbędnych aktywów potrzebnych do produkcji, montażu i serwisu Linii oraz przejęcie pracowników i kadry zarządzającej do produkcji, montażu i serwisu Linii. Emitent w Komunikacie Bieżącym nr 53/2014 z dnia 15 września 2014 r. informował o planowanych zmianach dot. rozpoczęcia produkcji Linii przez WGE Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o.). Zmiana podmiotu będącego producentem Linii spowodowała konieczność czasowego wstrzymania prac związanych z zakończeniem dostosowania zakupionych przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. dwóch Linii do wykorzystywania w Liniach jako materiału wsadowego paliwa alternatywnego oraz opóźnienie w przeprowadzeniu testów rozruchowych i odbioru końcowego dokumentacji techniczno-ruchowej Linii. Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. zawarła z nowym producentem Linii ? spółką WGE Sp. z o.o. umowę na zakończenie prac związanych z dostosowaniem zakupionych dwóch Linii do wykorzystywania w
Liniach jako materiału wsadowego paliwa alternatywnego i z początkiem października nastąpiło wznowienie prac nad Liniami. Zarząd Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. planuje zakończenie prac związanych z dostosowaniem zakupionych dwóch Linii do wykorzystywania w Liniach jako materiału wsadowego paliwa alternatywnego oraz zakończenie testów ruchowych i dokonanie odbioru końcowego Linii do końca IV kwartału 2014 r. Opóźnienie w dokonaniu odbioru dwóch Linii nie wpłynie na planowane na koniec IV kwartału 2014 r. rozpoczęcie realizacji inwestycji w Lokalizacji 5 na terenie ZEC w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie będą wykorzystane przygotowywane Linie. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vpb86

Podziel się opinią

Share
d1vpb86
d1vpb86