Trwa ładowanie...
d20vhlc
espi

EKOKOGENERACJA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu zależnego (5/2015) - EBI

EKOKOGENERACJA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu zależnego (5/2015)

Share
d20vhlc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu zależnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (?ZWZA?) podmiotu zależnego Emitenta - Ekotermika S.A. ZWZA Ekotermika S.A. podjęło uchwały w zakresie: ? zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Ekotermika S.A. za okres obrotowy kończący się 31.12.2014 r.; ? zmiany statutu Ekotermika S.A. w zakresie możliwości emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa; ? uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Ekotermika S.A. o kwotę 105.000 złotych poprzez emisję 1.050.000 akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą ZWZA Ekotermika S.A. objęcie nowych akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez skierowanie oferty objęcia 1.050.000 akcji serii B do Fundacji Zielona Planeta. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii B nastąpi nie wcześniej niż w dniu 14 stycznia 2014 roku i nie później niż w dniu 31
stycznia 2015 roku. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Ekotermika S.A. o akcje serii B udział Ekokogeneracja S.A. w kapitale i głosach Ekotermika S.A. ulegnie obniżeniu do poziomu 48,79%. Emitent planuje po rejestracji podwyższenia kapitału Ekotermika S.A. dokonać odkupu akcji serii B Ekotermika S.A. w cenie ich nabycia od Fundacji Zielona Planeta. Ekotermika S.A. planuje przeprowadzenie kolejnych emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje, celem pozyskania finansowania na realizację przez podmiot zależny Ekotermika S.A. ? spółkę Kotłownia 1 Sp. z o.o. inwestycji w produkcję energii cieplnej z odpadów na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. Zarząd Emitenta po przeprowadzeniu kolejnych emisji akcji przez Ekotermika S.A. planuje zachowanie docelowego udziału Emitenta w kapitale i głosach spółki Ekotermika S.A. na poziomie nie niższym niż 25%. Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vhlc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Meyer Kierownik Działu Analiz i Rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vhlc

Podziel się opinią

Share
d20vhlc
d20vhlc