Trwa ładowanie...
d30z9qx
d30z9qx

Ekolodzy: apel do premier o utrzymanie rozwiązań prosumenckich w ustawie o OZE

Ekolodzy oraz biznes promujący zielone technologie apelują do premier Ewy Kopacz o utrzymanie przyjętej przez Sejm tzw. poprawki prosumenckiej w ustawie o OZE. Twierdzą, że proponowane przez MG poprawki negatywnie wpłyną na opłacalność inwestycji w mikroinstalacje.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d30z9qx

Obecnie projekt nowelizacji ustawy o OZE jest na etapie konsultacji społecznych.

Jedną z głównych zmian proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki jest wprowadzenie przedziału taryf gwarantowanych dla niektórych technologii OZE, szczególnie dla fotowoltaiki.

Np. właściciel instalacji 3 kW (dla domu jednorodzinnego) może otrzymać taryfę gwarantowaną w wysokości od 64 gr/kWh do 75 gr/kWh. W przypadku instalacji większej - od 3 do 10 kW - stawka gwarantowana wynosi od 0,49 do 0,65 zł za 1kWh. Jeśli właściciel mikroinstalacji chciałby wsparcia wyższego niż minimalne - bo przy niższej taryfie nie zwróci mu się inwestycja w panel słoneczny - musi to uzasadnić, wyliczając na podstawie specjalnego algorytmu i pod groźbą kary podpisać oświadczenie, że taka stawka jest konieczna.

d30z9qx

W przekazanym kancelarii premiera apelu Koalicja Klimatyczna oraz stowarzyszenia i biznes promujące technologie proekologiczne podkreślają, że zaraz po przyjęciu ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało jej nowelizację. Przypominają, że początkowo projektowana nowela miała jedynie usunąć wątpliwości interpretacyjne, tymczasem proponuje się znacznie większe zmiany niż zapowiadano.

"W naszym przekonaniu zaproponowane zmiany zablokują rozwój energetyki obywatelskiej na kolejne lata. Nowelizacja nie może obniżać wysokości taryf gwarantowanych, cedować obowiązku ich obliczania na obywateli i małych wytwórców energii oraz stawiać sztywnych limitów produkcji energii ze źródeł odnawialnych" - zaznaczają sygnatariusze apelu.

"Jeżeli projekt zostanie uchwalony w obecnym kształcie, to nie tylko wprowadzi szereg barier biurokratycznych (kary, kontrole, limity, obowiązki obliczeniowe), działających na niekorzyść obywateli, ale też negatywnie wpłynie na opłacalność indywidualnych inwestycji w mikroinstalacje OZE" - podkreślono w apelu.

Organizacje i przedsiębiorcy domagają się przejrzystości w pracach i konsultacjach nad projektem noweli ustawy o OZE. Jak zaznaczają, nie mogą być ignorowane wyniki konsultacji społecznych; oczekują, że projektowana nowela zostanie podparta rzetelnymi, publicznie dostępnymi analizami i uczciwą debatą na temat planów rozwoju energetyki w Polsce.

d30z9qx

Oprócz tego wzywają premier do powołania Rządowej Rady ds. Energetyki Obywatelskiej, która "wspólnymi siłami administracji państwowej, środowisk naukowych, społecznych i przedsiębiorców będzie bezstronnie monitorowała system wsparcia energetyki odnawialnej, wspomagała rozwój energetyki rozproszonej i inicjowała działania na rzecz najmniejszych producentów energii z OZE - prosumentów, a także uczestniczyła w procesie transformacji polskiej energetyki".

Według sygnatariuszy apelu Polska zostaje daleko w tyle za gospodarkami krajów wysokorozwiniętych, które zdecydowały się na stopniową transformację w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. "Jeżeli dzisiaj nie zostaną podjęte strategiczne decyzje, które umożliwią rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej, Polska pozostanie skansenem Europy i będzie zmuszona do kupowania tańszej energii z zagranicy" - twierdzą.

Apel podpisało 12 stowarzyszeń przedsiębiorców działających w obszarze nowoczesnych technologii i alternatywnych źródeł energii oraz Koalicja Klimatyczna, zrzeszająca 23 organizacje pozarządowe działające na rzecz zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu.

Z zarzutami zawartymi w apelu nie zgadza się resort gospodarki. Według MG zmiany mają charakter techniczny, zmierzający do rozwoju rynku prosumenckiego w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja - jak podkreśla Ministerstwo Gospodarki - ma na celu zapewnienie spójność polskich regulacji z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

d30z9qx

MG podkreśla, że uwagi Koalicji Klimatycznej w formie apelu do premier są jednym z wielu głosów w dyskusji o OZE. "Etap zgłaszania uwag w trakcie konsultacji publicznych już się zakończył. Jednak wszystkie uwagi, które wpłynęły i które wpłyną jeszcze po terminie, tak jak np. apel Koalicji Klimatycznej, będą przedmiotem dogłębnych analiz" - poinformowało ministerstwo.

Przyjęta w lutym ustawa o OZE jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jej najważniejsze zapisy dotyczą wprowadzenia nowego systemu wsparcia tego rodzaju energetyki. Chodzi przede wszystkim o aukcje OZE i system taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji.

Część zapisów ustawy o OZE weszła w życie na początku maja, część przepisów zacznie obowiązywać kolejno w październiku 2015 i od 1 stycznia 2016 r. Właśnie od 2016 r. ma ruszyć najważniejszy zapis nowej ustawy - aukcje i system wsparcia dla prosumentów.

d30z9qx

Podziel się opinią

Share
d30z9qx
d30z9qx