Trwa ładowanie...
dqib7hn

ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA (5/2015)

ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA (5/2015)

Share
dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 19 lutego 2015 roku podpisany został z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie kolejny Aneks do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Aneks przedłuża okres na który został udzielony Limit tj. od dnia 20.02.2015 r. do 28.02.2017 r. Na podstawie Aneksu zmniejszona została kwota Limitu z 307.193.750,00 zł do wysokości 290.129.880,05 zł. Zmniejszenie limitu związane jest z redukcją udzielonej przez bank na rzecz Tauron Ciepło SA gwarancji zabezpieczającej zwrot zaliczki oraz gwarancji należytego wykonania kontraktu. Pierwotnie gwarancja zwrotu zaliczki wynosiła 109.316.250,00 zł, obecnie wynosi 92.262.915,00 zł, zaś gwarancja należytego wykonania kontraktu wynosiła 72.877.500,00 zł obecnie wynosi 72.866.965,05 zł. Zmniejszona także została kwota wpisu hipoteki kaucyjnej z 461.000.000,00 zł do 435.194.820,08 zł ustanowionej na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Katowicach
przy ulicy Porcelanowej 12, jako zabezpieczenie Limitu. Pozostałe warunki umowy o limit wielocelowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość Umowy z uwzględnieniem Aneksów przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROBUDOWY SA. Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform that on 19 February 2015 another Amendment was signed to the loan agreement in the form of multi-purpose credit limit with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna based in Warsaw. The Amendment has extended the validity period for the Limit by the time from 20 February 2015 to 28 February 2017. With this Amendment the Limit amount has been decreased from 307 193 750.00 PLN to 290 129 880.05 PLN. The decrease follows up the reduction of amount of the advance payment guarantee and the performance guarantee extended by the Bank for the benefit of Tauron Ciepło SA. Initially, the amount of advance payment guarantee was 109 316 250.00 PLN, now it is 92 262 915.00 PLN, while the performance guarantee amount was 72 877 500.00 PLN and is 72 866 965.05 PLN Also, the cap of mortgage, established on the perpetual usufruct right to the real property situated at 12, Porcelanowa Street, Katowice as security for the Limit, was reduced from 461 000 000.00
PLN to 435 194 820.08 PLN. The other terms of the multi-purpose loan agreement do not differ from standard market terms used in this type of agreements. The significance criterion concerning the agreement is an aggregate value of the Agreement including its Amendments, which exceeds 10% of equity of ELEKTROBUDOWA SA. | | |
| | | | |

dqib7hn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2015-02-20 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn