Trwa ładowanie...
dyvpkm8

ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy (3/2013)

ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy (3/2013)

Share
dyvpkm8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że w dniu 7 lutego 2013 roku Spółka podpisała Aneks nr 2 do umowy zawartej 3 stycznia 2008 roku z firmą AREVA NP GmbH z siedzibą w Erlangen - Niemcy na wykonanie montażu instalacji elektrycznych w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w nowobudowanej elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii. Wartość określona w Aneksie nr 2 zwiększa zakres robót realizowanych w elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii o 27.536.067,88 EUR, co stanowi równowartość 115.103.517,35 złotych (słownie: sto piętnaście milionów sto trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych trzydzieści pięć groszy) przeliczoną wg średniego kursu NBP z dnia 6 lutego 2013 roku. Łączna wartość robót zleconych przez AREVA NP GmbH związanych z realizacją kontraktu w elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii wynosi 73.316.067,88 EUR, co stanowi na dzień 6 lutego 2013 roku równowartość 306.468.495,35 złotych (słownie:
trzysta sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy). Termin zakończenia prac ustalono na 31.12.2013 r. O podpisaniu umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2008 z dnia 29.01.2008 roku, zaś o zawarciu aneksu nr 1 raportem bieżącym nr 21/2010 z dnia 6.12.2010 roku. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Amendment to a significant contractThe Management Board of ELEKTROBUDOWA SA announces that on 7 February 2013 the company signed the Amendment No. 02 to the contract concludedon 3 January 2008 with AREVA NP GmbH, registered office in Erlangen, Germany, for the supply of erection of electrical systems in the reactor part of a new nuclear power plant OLKILUOTO 3 in Finland, including the installation of cables and switchgear equipment, I&C systems and support during commissioning phases.The price of Amendment No. 02 extends the value of works provided at the site of NPP OLKILUOTO 3 by EUR 27.536.067,88, which is the equivalent of PLN 115.103.517,35 (say: one hundred and fifteen million one hundred and three thousand five hundred and seventeen Polish zloty 35/100) translated according to average exchange rate announced by the National Bank of Poland on 6 February 2013.The new total Contract Price for services to be provided by ELEKTROBUDOWA SA for AREVA NP GmbH at the NPP Olkiluoto 3 site amounts to
73.316.067,88 EUR, which as of 6 February 2013 is the equivalent of PLN 306.468.495,35 (say: three hundred and six million four hundred sixty eight thousand four hundred and ninety five Polish zloty 35/100).The new completion time is 31 December 2013.Concluding the main contract was announced in a current report 10/2008 of 29 January 2008, while signing the Amendment No. 1 in a current report 21/2010 released on 6 December 2010.Pursuant to Article 5.1.3 of the Regulation of the Ministry of Finance dated 19 October 2005 on current and interim information | |

dyvpkm8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Janusz Juszczyk Członek Zarządu
2013-02-07 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8