Trwa ładowanie...
dhwmzeu
espi

ELECTUS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (18/2011)

ELECTUS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (18/2011)
Share
dhwmzeu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
ELECTUS S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Electus S.A. (Emitent, Pożyczkodawca) informuje, iż w dniu 14.06.2011 r. podpisana została z jednym z SP ZOZ (Pożyczkobiorcą) umowa pożyczki o łącznej wartości nominalnej równej 10 053 500,00 zł, której przedmiotem jest określenie warunków uruchomienia kwoty pożyczki, terminów i zasad jej spłaty oraz związanych z tym kosztów. Umowa z dnia 14.06.2011 r. jest umową o najwyższej wartości zawartą przez Emitenta z Pożyczkobiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość wszystkich umów zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 12 646 980,76 zł, co stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta i stanowi podstawę do uznania informacji o zawarciu umowy za informację poufną. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie ? informacje poufne

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELECTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELECTUS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-300 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Słowiańska 17
(ulica) (numer)
076 841 59 00 076 841 59 07
(telefon) (fax)
biuro@electus.pl www.electus.pl
(e-mail) (www)
692-22-31-277 390745870
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Wioleta Błochowiak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwmzeu

Podziel się opinią

Share
dhwmzeu
dhwmzeu