Trwa ładowanie...
d1uwh4c

ELECTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (45/2010)

ELECTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (45/2010)

Share
d1uwh4c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
ELECTUS S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Electus S.A. informuje, iż w dniu 19 listopada została podpisana umowa poręczenia należności SP ZOZ z dostawcą szpitali. Spółka zgodnie z zapisami umowy poręcza za zobowiązania SP ZOZ do łącznej kwoty w wysokości 4 282 tys. zł.Termin zakończenia umowy został określony na dzień 30.11.2013 r. Umowa określa prawa i obowiązki stron, warunki wykonania umowy oraz warunki jej rozwiązania.Łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym podmiotem wynosi 18 046 tys. zł. co przekracza 10% kapitałów własnych emitenta i stanowi podstawę do uznania tej umowy jako znaczącą.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

| | | ELECTUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELECTUS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-300 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Słowiańska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 841 59 00 | | 076 841 59 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@electus.pl | | www.electus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 692-22-31-277 | | 390745870 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Jacek Ryński Prezes Zarządu
2010-11-19 Wioleta Błochowiak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c