Trwa ładowanie...
d4fji33

ELEKTRIM - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA (6/2012)

ELEKTRIM - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA (6/2012)

Share
d4fji33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTRIM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039329 ("Elektrim SA"), niniejszym informuje na podstawie art. 70 w związku z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), że w dniu 26 listopada 2012r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjoblom, zamieszkałej w Skierniewicach zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie jej bezpośredniego i pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. 1) Zmiana udziału bezpośredniego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA nastąpiła poprzez dokonanie w dniu 22 listopada 2012 zwrotu przez Firma Handlowa JAGO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książnicach 160.000 akcji Elektrim SA na rzecz Pani Elżbiety Sjoblom, uprzednio
otrzymanych w wyniku "Porozumienia odnośnie spłaty długu i zabezpieczenia długu w drodze przeniesienia praw z akcji" ("Zwrot"). 2) Zmiana udziału pośredniego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA nastąpiła poprzez dokonanie w dniu 21 listopada 2012 roku zwrotu przez Firma Handlowa JAGO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książnicach 20.000 akcji Elektrim SA na rzecz spółki zależnej Park Bronisze Sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, uprzednio otrzymanych w wyniku "Porozumienia odnośnie spłaty długu i zabezpieczenia długu w drodze przeniesienia praw z akcji" z dnia 14 września 2012r. ("Zwrot"). Przed Zwrotem Pani Elżbieta Sjoblom posiadała bezpośrednio 4.020.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.020.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiadało 4,80% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. Pani Elżbieta Sjoblom nie posiadała akcji Elektrim SA przez spółki
zależne. W wyniku Zwrotu Pani Elżbieta Sjoblom posiada bezpośrednio 4.180.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.180.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiada 4,99% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA oraz pośrednio, przez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o., w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, 20.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 20.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiada 0,02% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. Łącznie Pani Elżbieta Sjoblom posiada 4.200.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia Pani Elżbieta Sjoblom rozważa zarówno zwiększenie jak i
zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

| | | ELEKTRIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELEKTRIM | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-834 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Pańska | | 77/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 432 88 01 | | 432 87 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@elektrim.pl | | www.elektrim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-77-46 | | 000144058 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Wojciech Piskorz Iwona Tabakiernik-Wysłocka Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

Podziel się opinią

Share
d4fji33
d4fji33