Trwa ładowanie...
d4eddwv

ELEKTROTIM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki ELEKTROTIM...

ELEKTROTIM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki ELEKTROTIM S.A. (27/2011)

Share
d4eddwv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 41/27, jako podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa dotycząca przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Spółki za lata 2012, 2013 i 2014. Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. HLB M2 Audyt Sp. z o.o. jest
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3149. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd ELEKTROTIM S.A. do zawarcia umowy z HLB M2 Audyt Sp. z o.o., na czas określony tj. do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2012, 2013 i 2014. Spółka ELEKTROTIM S.A. korzystała wcześniej z usług firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. w zakresie przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego sporządzonego na dzień 30.06.2010r. i 30.06.2011r. oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2010. HLB M2 Audyt Sp. z o.o. przeprowadzi również badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego ELEKTROTIM S.A. za rok 2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4eddwv

| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 352 13 41 | | 071 351 48 39 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2011-11-15 Dariusz Połetek Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4eddwv

Podziel się opinią

Share
d4eddwv
d4eddwv