Trwa ładowanie...
diczibg

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego z umowy sprzedaży udz ...

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego z umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze (49/2014)

Share
diczibg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego z umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 listopada 2014 roku otrzymał od Tureckiego Urzędu Ochrony Konkurencji zawiadomienie, zgodnie z którym nabycie przez Emitenta 510 udziałów o wartości nominalnej TL 1.000 (słownie: jeden tysiąc tureckich lir), stanowiących 51% kapitału zakładowego spółki Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze, Turcja (?Evciler?), reprezentujących 51% głosów na zgromadzeniu wspólników Evciler, na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 9 września 2014 r. (?Umowa?), nie wymaga wydawania zgody przez Turecki Urząd Ochrony Konkurencji, co stanowi o spełnieniu się warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie. O zawarciu Umowy oraz o warunkach zawieszających Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2014 z dnia 10 września 2014 r. Informacje dotyczące Umowy i spełnionego warunku: 1. Strony Umowy Sprzedający ? Pan Levent Evciler Kupujący ? Emitent 2.
Oznaczenie przedmiotu Umowy Nabycie przez Emitenta 510 (słownie: pięćset dziesięć) udziałów (po przekształceniu Evicler w spółkę akcyjną ? akcji) o wartości nominalnej TL 1.000 (jeden tysiąc lir tureckich) stanowiących 51% kapitału zakładowego Evciler reprezentujących 51% głosów na zgromadzeniu wspólników Evciler za cenę sprzedaży równą 11.000.000,00 (słownie: jedenaście milionów) USD. 3. Treść warunku zawieszającego Umowy Emitent i Sprzedający uzyskają zgodę na przeprowadzenie transakcji od Tureckiego Urzędu Ochrony Konkurencji. 4. Informacja o spełnieniu się jednego z warunków Umowy Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Tureckiego Urzędu Ochrony Konkurencji, realizacja transakcji będącej przedmiotem Umowy, to jest do nabycie przez Emitenta 51% udziałów w spółce Evciler, nie wymaga wydania zgody na tę transakcję przez Turecki Urząd Ochrony Konkurencji. Przedmiotowa decyzja Tureckiego Urzędu Ochrony Konkurencji oznacza, że spełnił się jeden z warunków zawieszających Umowy. Podstawa prawna: 1. § 5 ust. 1 pkt. 4
w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133). 2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382) - informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

diczibg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Traugutta | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 529 175 64 19 | | 141534442 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-11 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

diczibg

Podziel się opinią

Share
diczibg
diczibg