Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Wcześniejszy wykup obligacji serii C Elemenal Holding S.A. w ramach opcj...

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Wcześniejszy wykup obligacji serii C Elemenal Holding S.A. w ramach opcji Call (25/2014)
Share
dxopdlq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wcześniejszy wykup obligacji serii C Elemenal Holding S.A. w ramach opcji Call | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację iż 11 kwietnia 2014 roku nastąpił wcześniejszy wykup wszystkich 150 sztuk obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 100.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 złotych ("Obligacje Serii C"), o których emisji Emitent poinformował w raporcie bieżącym Nr 43/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku. Wykupu Obligacji Serii C dokonano w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z uprawnienia do wykonania wcześniejszego wykupu ("Opcja call"), wynikającego z Warunków Emisji Obligacji Serii C oraz na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta Nr 2 z dnia 21 lutego 2014 roku. Wykup Obligacji Serii C nastąpił za kwotę równą ich wartości nominalnej powiększoną o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu oraz premię tytułu Opcji call. Z dniem wykupu Obligacje Serii C zostały umorzone z mocy prawa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a)
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825 Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Traugutta 42
(ulica) (numer)
+48 22 390 91 35 +48 22 390 91 36
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
529 175 64 19 141534442
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq