Trwa ładowanie...
d42xau8
espi

ELKOP - Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 16 ...

ELKOP - Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie (88/2014)
Share
d42xau8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 88 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 20.11.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym: - w dniu 06.11.2014 roku, nabył 4.758 akcji Emitenta, po cenie 1,85 zł za 1 akcję, - w dniu 14.11.2014 roku, nabył 4.125 akcji Emitenta, po cenie 1,65 zł za 1 akcję, Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach od dnia 06.11.2014 r. do dnia 14.11.2014 r. podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 8.883 akcji Emitenta po średniej cenie 1,76 złotych za każdą akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42xau8

Podziel się opinią

Share
d42xau8
d42xau8