Trwa ładowanie...
d33vngw

ELSTAROIL - Informacja o nabyciu akcji Spółki w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami fi...

ELSTAROIL - Informacja o nabyciu akcji Spółki w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (34/2010)

Share
d33vngw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
ELSTAROIL
Temat
Informacja o nabyciu akcji Spółki w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu (Spółka) informuje, że. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki, osoby mającej dostęp do informacji poufnych (osoba zobowiązana) o transakcjach zawartych na papierach wartościowych Spółki. Na rynku regulowanym GPW osoba związana z osobą zobowiązaną zawarła w dniach 2.12.2010 i 3.12.2010 roku transakcje zakupu łącznie 86.765 akcji Spółki po średniej cenie 4,15 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Aleksander Rysiewicz Dyrektor Aleksander Rysiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw