Trwa ładowanie...
d4a30yo
espi

ELSTAROIL - Przekroczenie przez Archer Daniels Midland Nederland B.V. progu posiadania 90% ogólne...

ELSTAROIL - Przekroczenie przez Archer Daniels Midland Nederland B.V. progu posiadania 90% ogólnej liczby głosów w Elstar Oils S.A. (41/2011)

Share
d4a30yo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELSTAROIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie przez Archer Daniels Midland Nederland B.V. progu posiadania 90% ogólnej liczby głosów w Elstar Oils S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elstar Oils S.A. ("Spółka") informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji Spółki przez Archer Daniels Midland Nederland B.V. ("Kupujący"), zawartych w dniu 18 października 2011 r. w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki zgodnie z Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2010, Nr 211, poz. 1384, t.j. ze zm.) ("Ustawa o Ofercie"), ogłoszonego przez Kupującego w dniu 16 sierpnia 2011 r. ("Wezwanie"), Kupujący nabył w dniu 21 października 2011 r. 45 874 132 akcji Spółki. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji Kupujący nie posiadał żadnych akcji Spółki. W rezultacie zawarcia wyżej wymienionych transakcji Kupujący posiada 45 874 132 akcje Spółki, mających 95,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do 45 874 132 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 95,15% ogólnej
liczby głosów w Spółce. W wyniku rozliczenia wyżej wskazanych transakcji, wszystkie posiadane przez siebie akcje (tj. 24 540 000 akcji Spółki, dających prawo do 24 540 000 głosów w Spółce, czyli 50,90% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz mających 50,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki) sprzedała na rzecz Kupującego Blazito Ltd., spółka zależna od pana Stanisława Rosnowskiego. W wyniku rozliczenia transakcji pan Stanisław Rosnowski nie posiada (bezpośrednio oraz pośrednio) żadnych akcji w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a30yo

| | | ELSTAR OILS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELSTAROIL | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 82-300 | | Elbl?g | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ogólna | | 1G | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 055 2398000 | | 055 2398005 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | rysiewicz@elstaroils.pl | | www.elstaroils.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5782726681 | | 170937918 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-23 Aleksander Rysiewicz Dyrektor Aleksander Rysiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a30yo

Podziel się opinią

Share
d4a30yo
d4a30yo