Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich...

ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie (12/2011)
Share
d21u9re
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna w Zabrzu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 16.00, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze.Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał i ichuzasadnienie znajdują się w załączonych plikach.Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie ZWZ, projekty uchwał i uzasadnienie.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZ, projekty uchwał i ichuzasadnienie
Uchwała 9 RN ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spólki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010.pdf Uchwała 9 RN ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spólki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010
Uchwała 10 RN ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010.pdf Uchwała 10 RN ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
Uchwała 12 RN przyjęcie sprawozdania z działalnosci i oceny RN oraz Komitetu Audytu za 2010.pdf Uchwała 12 RN przyjęcie sprawozdania z działalnosci i oceny RN oraz Komitetu Audytu za 2010
Uchwała 13 RN ocena sytuacja ELZAB SA i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2010.pdf Uchwała 13 RN ocena sytuacja ELZAB SA i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2010

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
zalog@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)
d21u9re

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2011-04-11 Jerzy Malok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re