Trwa ładowanie...
d2lcpld
espi

ELZAB - Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie rekomendacji w przedmiocie wypł ...

ELZAB - Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie rekomendacji w przedmiocie wypłaty zysku za rok obrotowy 2014 r. (3/2015)
Share
d2lcpld
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie rekomendacji w przedmiocie wypłaty zysku za rok obrotowy 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ?ELZAB? S.A. z siedzibą w Zabrzu niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.01.2015 r., podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w wysokości 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej, jednak nie więcej niż zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zwrócił się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat rekomendacji dotyczącej wypłaty zysku za rok obrotowy 2014, o której mowa powyżej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
ir@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)
d2lcpld

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2015-01-26 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lcpld

Podziel się opinią

Share
d2lcpld
d2lcpld