Trwa ładowanie...
d31zm2c

ELZAB - Rejestracja w KDPW obligacji serii A/2015 (11/2015)

ELZAB - Rejestracja w KDPW obligacji serii A/2015 (11/2015)

Share
d31zm2c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja w KDPW obligacji serii A/2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015, 6/2015, 7/2015 i 8/2015 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.05.2015 r. wpłynęła do spółki, podjęta przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., uchwała nr 294/15 o następującej treści: Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, oraz § 40 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ?ELZAB? S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 8 maja 2015 r. w depozycie papierów wartościowych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A/2015 spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ?ELZAB? S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 3 kwietnia 2018 r., emitowanych na podstawie uchwały nr 13/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Zarządu tej spółki oraz oznaczyć je kodem PLELZAB00069. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: art. 34
ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31zm2c

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
2015-05-06 Zbigniew Stanasiuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31zm2c

Podziel się opinią

Share
d31zm2c
d31zm2c