Trwa ładowanie...
d3j334l

ELZAB - Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przyjęcie programu emisji i emisję obligacji (5/2 ...

ELZAB - Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przyjęcie programu emisji i emisję obligacji (5/2015)

Share
d3j334l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-19
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przyjęcie programu emisji i emisję obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ?ELZAB? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu 18 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na uchwalenie przez Spółkę programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) złotych oraz emisję w ramach Programu niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, nie mających formy dokumentu, w trybie emisji niepublicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r., o obligacjach lub innej, która ją zastąpi, w seriach lub też w jednej serii, na warunkach szczegółowo określonych w warunkach emisji obligacji i innych dokumentach. W nawiązaniu do podjętej uchwały Rady Nadzorczej, Spółka zamierza podjąć uchwałę o emisji pierwszej serii obligacji w ramach Programu oraz zawrzeć umowę z podmiotem oferującym obligacje, o czym powiadomi w odrębnych raportach. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2015-02-19 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

Podziel się opinią

Share
d3j334l
d3j334l