Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

EMC - Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (71/2013)

EMC - Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (71/2013)
Share
d3scjt9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka informowała o otrzymaniu wniosku Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na godzinę 15:00 na dzień 20 sierpnia 2013 r., raportem bieżącym nr 69/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. Zarząd przyjął wniosek i potwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny SA odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2013 r. o godzinie 15.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Pilczyckiej 144-148. W załączeniu do raportu: ogłoszenie wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał.
Załączniki
Plik Opis
zwołanie-NWZ_2013-08-20.pdf ogłoszenie wraz z porządkiem obrad
projekty-uchwal-NWZ_2013-08-20.pdf projekty uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-144 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilczycka 144-148 144-148
(ulica) (numer)
071 71 17 463 071 71 17 415
(telefon) (fax)
biuro@emc-sa.pl www.emc-sa.pl
(e-mail) (www)
894-28-14-132 933040945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9