Trwa ładowanie...
d1xn10t
d1xn10t
espi

EMC - Zmiana znaczącej umowy dotyczącej spółki zależnej PCZ Kowary sp. z o.o. (117/2012)

EMC - Zmiana znaczącej umowy dotyczącej spółki zależnej PCZ Kowary sp. z o.o. (117/2012)
Share
d1xn10t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 117 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy dotyczącej spółki zależnej PCZ Kowary sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o zawarciu przez Emitenta z Powiatem Jeleniogórskim w dniu 17 grudnia 2012 aneksu do umowy sprzedaży udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach (Spółka). Emitent zagwarantował inwestycję w nieruchomość w umowie z Powiatem Jeleniogórskim, raport bieżący 96/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r., a o zdarzeniach związanych z planowaną inwestycją informował raportami bieżącymi nr 30/2011 z 25 lutego 2011 r., 58/2012 z 6 czerwca 2012 r. oraz 107/2012 z 31 października 2012 r. W podpisanym aneksie zostaje wydłużony termin zakończenia inwestycji z 48 do 60 miesięcy od dnia nabycia Udziałów. Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umów przekracza 10%
wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-144 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilczycka 144-148 144-148
(ulica) (numer)
071 71 17 463 071 71 17 415
(telefon) (fax)
biuro@emc-sa.pl www.emc-sa.pl
(e-mail) (www)
894-28-14-132 933040945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xn10t

Podziel się opinią

Share
d1xn10t
d1xn10t