Trwa ładowanie...
d4hvbrh
espi

EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola. (29/2011)

EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola. (29/2011)
Share
d4hvbrh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z§5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 lutego 2011 r. ugod do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia?Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2010, Emitent informował w raportach bieżących nr 92/2009 z 24.11.2009 r., 6/2010 z 26.01.2010 r., 16/2010 z 05.02.2010 r., 29/2010 z 02.04.2010 r., 52/2010 z 23.07.2010 r., 54/2010 z 27.07.2010 r. oraz 66/2010 z 30.08.2010 r.; w roku 2011 w raportach bieżących nr 10/2011 z 18.01.2011 r.,
14/2011 z 20.01.2011 r. i 27/2011 z 08.02.2011 r.W wyniku podpisania ww. ugod zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 5 137 923,07 zł (zmniejszenie o 1 720,28 zł). Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do Spółki Szpitala Św. Rocha w Ozimku k/Opola za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, uległo zmianie i wynosi obecnie 11 170 561,07 zł (zmniejszenie o 1 720,28 zł).Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-144 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilczycka 144-148 144-148
(ulica) (numer)
071 71 17 463 071 71 17 415
(telefon) (fax)
biuro@emc-sa.pl www.emc-sa.pl
(e-mail) (www)
894-28-14-132 933040945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hvbrh

Podziel się opinią

Share
d4hvbrh
d4hvbrh