Trwa ładowanie...
d409aiq
d409aiq
espi

EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTE - Realizacja transakcji odwrotnego przejęcia (24/2014) - EBI

EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTE - Realizacja transakcji odwrotnego przejęcia (24/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d409aiq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja transakcji odwrotnego przejęcia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. (przyszła nazwa spółki: Advanced Ocular Sciences S.A., dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 17/2014 z dnia 22.09.2014 r. oraz nr 20/2014 z dnia 29.09.2014 r. informuje o zakończeniu realizacji transakcji odwrotnego przejęcia (?reverse merger?). Spółka w dniach od 22 października do 25 listopada 2014 r. przeprowadziła subskrypcję prywatną 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 zł każda, które zostały zaoferowane udziałowcom spółki Milestone Ophthalmic Sp. z o.o., spółki powiązanej z Milestone Scientific, Inc. z siedzibą w Livingston, stan New Jersey, USA, wiodącej firmy medycznej w obszarze badań i rozwoju, która rozwija i opatentowuje innowacyjne technologie iniekcji. Podmioty, do których skierowana została oferta objęcia akcji serii A2, przyjęły ofertę i objęły łącznie 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, po cenie emisyjnej wynoszącej 10 zł za akcję. Akcje serii A2 Spółki po
zarejestrowaniu w KRS podwyższenia kapitału zakładowego, będą stanowić 60,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZ Emitenta. W związku z tym głównymi akcjonariuszami Emitenta, po zarejestrowaniu w KRS emisji akcji serii A2 zostaną podmioty, które zbyły na rzecz Emitenta posiadane udziały w Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta akcje serii A2 zostaną objęte umowami typu ?lock up? w sprawie czasowego wyłączenia ich zbywalności. Umowy typu ?lock up? zostaną zawarte na okres 12 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii A2 w KRS. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniach 17 - 25 listopada 2014 r. Spółka nabyła od udziałowców Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. 100% udziałów spółki Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. za łączną kwotę 6,00 mln zł, w wyniku czego spółka Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. stała się podmiotem zależnym od Emitenta. Milestone Scientific, Inc. jest udzielającym spółce Milestone Ophthalmic Sp.
z o.o. licencji na wyłączność (obejmującą cały świat) do wykorzystania patentów i technologii do zastosowań w systemach iniekcji doszklistkowych oka, czyli wstrzyknięć leków lub innych substancji ?do wnętrza oka? przy pomocy ?Urządzenia Okulistycznego?. Realizacja transakcji odwrotnego przejęcia umożliwi Grupie Kapitałowej Emitenta rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność związaną z opracowaniem i komercjalizacją technologii iniekcji ?do oka? w Europie i na świecie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d409aiq

Podziel się opinią

Share
d409aiq
d409aiq