Trwa ładowanie...
dapvyd5

EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program ...

EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) (21/2015)

Share
dapvyd5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. (?Emitent?) otrzymał informację, iż w wyniku realizacji upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji oraz w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi oraz z uchwałą nr 3/04/2014 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 08.04.2014 roku, Millennium Dom Maklerski S.A. (?Millennium?) (firma inwestycyjna za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji Emperia Holding S.A. przez Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.))
podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonał w okresie od 2 marca 2015 do 6 marca 2015 roku transakcji nabycia 28 400 sztuk akcji Emperia Holding S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Skupione akcje mają być umorzone
przez Emitenta. Średnia cena nabytych akcji wyniosła 57,53 zł za akcję. Szczegółowe zestawienie transakcji znajduje się w załączniku do raportu. Nabyte akcje Emitenta w liczbie 28 400 sztuk stanowią 0,187% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do 28 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 0,187% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Millennium i Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.), akcje nabywane przez Millennium w ramach skupu akcji Emitenta zostaną nabyte przez Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) w drodze transakcji pakietowej, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Po odkupieniu ww. akcji od Millennium Emitent oraz spółka zależna Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) będą posiadały łącznie 2 446 538 akcji Emitenta stanowiących 16,071% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do 2 446 538 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 16,071% ogólnej liczby głosów. | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB212015_załącznik.pdf | Zestawienie transakcji zrealizowanych przez Millennium Dom Maklerski | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dapvyd5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 20-209 | | Lublin | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Projektowa | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 081 746 36 92 | | 081 746 32 89 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dapvyd5

Podziel się opinią

Share
dapvyd5
dapvyd5