Trwa ładowanie...
d33xrdy

EMPERIA - Realizacja programu skupu akcji własnych (6/2011)

EMPERIA - Realizacja programu skupu akcji własnych (6/2011)

Share
d33xrdy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W wyniku realizacji upoważnienia udzielonego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. (Spółka)
z dnia 23 czerwca 2010 roku i uchwałą nr 39/2010 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. z dnia 16 września 2010 roku oraz zgodnie z postanowieniami Programu skupu akcji własnych Emperia Holding S.A przyjętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 21 września 2010 r. (RB 44/2010), Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 Spółka w ramach programu skupu nabyła w transakcji pakietowej na GPW 11 412 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, celem ich dalszego zbycia lub umorzenia. Nabyte akcje Spółki dają 11 412 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. i stanowią 0,076% kapitału zakładowego Spółki. Akcje zostały nabyte po cenie jednostkowej wynoszącej 104,90 zł za jedną akcję.Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, Spółka nabyła 152 860 akcji dających prawo do 152 860 (1,011%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i
stanowi 1,011% kapitału zakładowego.Akcje zostały nabyte od domu maklerskiego , z którym to Spółka w dniu 21 września 2010 roku podpisała umowę na skup akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży na rzecz Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33xrdy

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33xrdy

Podziel się opinią

Share
d33xrdy
d33xrdy