Trwa ładowanie...
d1wlqt1
d1wlqt1
espi

EMPERIA - Wcześniejszy wykup obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (16/2014)

EMPERIA - Wcześniejszy wykup obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (16/2014)
Share
d1wlqt1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
EMPERIA
Temat
Wcześniejszy wykup obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2014 roku spółka zależna Stokrotka Sp. z o.o. dokonała wcześniejszego wykupu obligacji krótkoterminowych wyemitowanych w dniu 24 stycznia 2014 roku z datą wykupu na 28 lutego 2014 roku, które nabyła Emperia Holding S.A. Łączna nominalna wartość wcześniej wykupionych obligacji wynosi 67 mln zł. Jako kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
081 746 36 92 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wlqt1

Podziel się opinią

Share
d1wlqt1
d1wlqt1