Trwa ładowanie...
db04wlg

EMPERIA - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia H ...

EMPERIA - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (54/2015)

Share
db04wlg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, iż w dniu 6 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny o następującej treści: ?Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2015 r., ING Otwarty Fundusz Emerytalny ( dalej ?Fundusz?) powziął wiadomość o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w spółce Emperia Holding S.A. (dalej ?Spółka?), w wyniku czego Fundusz stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed obniżeniem kapitału Fundusz posiadał 755 713 ( siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzynaście) akcji Spółki, stanowiących 4,96% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 755 713 ( siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzynaście) głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów. W dniu 5 maja 2015 roku w posiadaniu Funduszu znajduje się 755 713 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzynaście) akcji Spółki, co stanowi 5,73% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 755 713 ( siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzynaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,73% ogólnej liczby głosów.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db04wlg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-209 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Projektowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 746 36 92 | | 081 746 32 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db04wlg

Podziel się opinią

Share
db04wlg
db04wlg