Trwa ładowanie...
d3md6pk

ENAP - Zawarcie Aneksu z Grupą Lotos SA zwiększającego wartość umowy nr 4600003800. (39/2011)

ENAP - Zawarcie Aneksu z Grupą Lotos SA zwiększającego wartość umowy nr 4600003800. (39/2011)

Share
d3md6pk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie Aneksu z Grupą Lotos SA zwiększającego wartość umowy nr 4600003800.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając w świetle par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych?", informuje, iż w dniu 21 grudnia 2011 r. podpisany został Aneks nr 3 zwiększający wartość umowy nr 4600003800 do kwoty 2.450.000,00 zł. Aneks wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2011 r. Umowa podstawowa zawarta została dnia 03.01.2011 r. na lata 2011 ? 2013. i obejmuje swoim zakresem roboty remontowe i inwestycyjne w branży KiA. Fakturacja odbywać się będzie w miarę postępu prac. Termin płatności 30 dni. Dotychczas emitent nie informował o ww umowie ze względu na fakt, iż jej wartość nie stanowiła 10% wartości kapitałów własnych, co nie kwalifikowało jej jako umowy znaczącej. Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7285492, 032 7285410 | | 032 7285411 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

Podziel się opinią

Share
d3md6pk
d3md6pk