Trwa ładowanie...
d396mjw

ENAP - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza oraz przekroczenie o 2% progu w ogólnej ...

ENAP - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza oraz przekroczenie o 2% progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. (4/2015)

Share
d396mjw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza oraz przekroczenie o 2% progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 08.05.2015r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Leszka Rejniaka, w którym informuje, iż dokonał zakupu 16.000 sztuk akcji spółki Energoaparatura SA, w transakcjach sesyjnych na GPW SA w Warszawie. Transakcja ta spowodowała przekroczenie o 2% progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonanych transakcjach łączny udział akcjonariusza wraz z podmiotem zależnym spółką Howerton Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, w ogólnej liczbie głosów na WZA emitenta przekroczył 12%. Po rozliczeniu w/w transakcji akcjonariusz wraz z podmiotem zależnym spółką Howerton Investments Limited podaje, iż jest w posiadaniu łącznie 2.440 000 sztuk akcji spółki Energoaparatura SA, które stanowią 12,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed ww. transakcjami stan posiadania akcjonariusza wraz z podmiotem zależnym spółką Howerton Investments Limited wynosił
łącznie 2.424 000 akcji, co stanowiło 11,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu wskazanej transakcji, Spółka zależna Howerton Investments Limited posiada 2.140 000 akcji Emitenta, co stanowi 10,59% % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu, natomiast Pan Leszek Rejniak posiada 300 000 sztuk akcji, co stanowi 1,49% i uprawnia do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz dopuszcza możliwość dalszego nabywania akcji Energoaparatury SA w ciągu najbliższych 12 m-cy od dnia złożenia powyższego zawiadomienia, w zależności od sytuacji rynkowej oraz sytuacji Emitenta. Podstawa prawna: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1i art. 69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.(Dz.U.Nr 184 poz.1539, z późn.zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d396mjw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 728 54 92 | | 032 728 54 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d396mjw

Podziel się opinią

Share
d396mjw
d396mjw