Trwa ładowanie...
d10vjlu

Enea i Energa chcą współpracować przy budowie nowego bloku w Ostrołęce

Energa i Enea chcą współpracować przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. W poniedziałek prezesi obu spółek podpisali list intencyjny w tej sprawie - poinformowała Energa.

Share
d10vjlu

Energa podpisała także list intencyjny z Polską Grupą Górniczą dotyczący długoterminowych dostaw węgla kamiennego.

"Zrobiliśmy kolejny krok zbliżający nas do realizacji inwestycji bardzo istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zapewnienie ciągłości i niezawodności zasilania, to kluczowe zadanie stojące dziś przed sektorem energetycznym. Nowoczesna elektrownia w Ostrołęce pozwoli je wypełnić - powiedział cytowany w komunikacie prezes Energi Dariusz Kaśków. W perspektywie nadchodzącego rynku mocy Ostrołęka C zbuduje wartość dla wszystkich interesariuszy.

"Energa i Enea są zgodne, że realizacja projektu Ostrołęka C wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie spełniała najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne wysokosprawne i niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym" - napisano w komunikacie.

"Od dłuższego czasu analizujemy możliwości zaangażowania się w projekty o określonym potencjalne w perspektywie średnio i długoterminowej, które służyłyby dalszemu zrównoważonemu rozwojowi aktywów wytwórczo-wydobywczych w GK Enea. Należy do nich projekt budowy wysokosprawnego bloku energetycznego Ostrołęka C, który wpisuje się w ważny proces modernizacji polskiej energetyki z wykorzystaniem jako paliwa polskiego węgla. Przy projekcie Ostrołęka C będziemy mogli skorzystać z naszego doświadczenia zdobytego podczas budowy nowego bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Nasze zaangażowanie na tym etapie i podpisanie listu intencyjnego pozwoli na wypracowanie najlepszego dla wszystkich partnerów modelu biznesowego inwestycji - dodał w kolei prezes Enei Mirosław Kowalik

d10vjlu

Energa i Enea przewidują, że budowa Elektrowni Ostrołęka C potrwa około 60 miesięcy, a nakłady na realizację tej inwestycji wyniosą około 5,5-6 mln zł/MW. Spółki zakładają, że ustalone w ślad za podpisaniem listu intencyjnego zasady współpracy "powinny przyczynić się do podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu w 2016 roku, z celem ukończenia inwestycji w drugiej połowie 2023 roku".

Jak czytamy w komunikacie spółka celowa, powołana do budowy bloku elektrowni Ostrołęka C, posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające publikację ogłoszenia o przetargu. "Obecnie trwają analizy ekonomiczne zmierzające do wypracowania efektywnego modelu biznesowego i finansowania tej inwestycji. Głównym założeniem projektu jest jego realizacja jako rentownej inwestycji, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy" - napisano.

Aktualne uwarunkowania rynkowe sprawiają, że dla zapewnienia odpowiedniej opłacalności projektu oczekiwane będzie wypracowanie dodatkowych mechanizmów wsparcia dla działań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych źródeł wytwórczych. Chodzi o tzw. rynek mocy, czyli system wsparcia dla wysoko sprawnej energetyki konwencjonalnej. Wynagradzane ma być również utrzymywanie dyspozycyjności, które ma wpłynąć na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.

Na początku sierpnia br. resort energii przedstawi koncepcję rynku mocy do dalszych konsultacji społecznych. Rynek mocy ma stworzyć mechanizm wspierania inwestycji w wysoko sprawną energetykę konwencjonalną. Wg planów ministerstwa projekt ustawy w tej sprawie miałby być gotowy jeszcze w tym roku, tak aby nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać od 2017 r.

d10vjlu

Energa poinformowała, że w poniedziałek podpisała też list intencyjny z Polską Grupą Górniczą dotyczący długoterminowych dostaw węgla kamiennego. Firmy chcą podjąć współpracę w zakresie dostaw węgla kamiennego zarówno do planowanej, jak i istniejącej elektrowni w Ostrołęce.

"Sektor energetyczny Polski w najbliższych dekadach będzie oparty głównie na węglu - powiedział Kaśków. Jak dodał stabilne dostawy od wiarygodnego dostawcy pomogą "urentownić" inwestycję w Ostrołęce, a PGG zapewnią długofalowo rynek zbytu.

z komunikatu energii wynika, że intencją stron jest zawarcie umowy obejmującej okres od 30 do 40 lat na dostawę około 2 mln ton węgla rocznie do elektrowni Ostrołęka C. Energa i PGG zakładają, że kontrakt będzie się opierał na formule cenowej zakupu, która zapewni wymaganą rentowność projektu oraz pozwoli dokonać podziału między spółki przyszłych korzyści płynących z rynku mocy czy przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

"Zawarta umowa jest początkiem długofalowej współpracy pomiędzy Energą a PGG. W szerszym horyzoncie czasowym zapewnia PGG stabilność odbiorów węgla oraz pozwala na długoterminowe zaplanowanie procesów inwestycyjnych związanych z produkcją" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogala.

d10vjlu

Energa i PGG zakładają także zawarcie umowy na dostawę węgla dla Ostrołęki B w wysokości około 1 mln ton rocznie, co zapewni istniejącym już blokom elektrowni stabilne i długoterminowe dostawy węgla po korzystnej cenie, opartej o bieżące ceny rynkowe.

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Kogeneracja na mocy podpisanej pod koniec kwietnia tego roku umowy, objęła 15,7 proc. udziałów w spółce PGG, a docelowo ten udział zwiększy się do 17,1 proc. Inwestycja w PGG oparta jest na rynkowych zasadach realizacji przedsięwzięcia i ma na celu zapewnienie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, m.in. poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i - w konsekwencji - osiągnięcie przez nią określonych poziomów rentowności.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
d10vjlu

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d10vjlu
d10vjlu