Trwa ładowanie...
d1zewr5

ENERGOINSTAL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (1/2011)

ENERGOINSTAL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (1/2011)

Share
d1zewr5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOINSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 65 ust. 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych", Zarząd ENERGOINSTAL S.A. przekazuje wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości przez spółkę w 2010 roku.Raporty bieżące:2010-01-06 RB 1/2010Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną2010-01-26 RB 2/2010Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2010 roku2010-01-27 RB 3/2010Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku2010-02-25 RB 4/2010Powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum firm ENERGOINSTAL S.A. (Lider Konsorcjum) i Warbud S.A.- "Przebudowa źródła ciepła w Opolu- budowa układu wysokosprawnej kogeneracji".2010-03-15 RB 5/2010Aneks do umowy kredytowej2010-04-28 RB 6/2010Ustanowienie hipoteki na nieruchomości2010-05-04 RB 7/2010Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA ENERGOINSTAL S.A. wraz z projektami uchwał2010-05-20 RB 8/2010Zawarcie umowy
znaczącej2010-05-25 RB 7/2010/KUzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2010 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu ZWZA2010-06-01 RB 9/2010Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL SA2010-06-01 RB 10/2010Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję2010-06-01 RB 11/2010Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki2010-06-02 RB 12/2010Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ENERGOINSTAL SA w dniu 31.05.2010r.2010-06-14 RB 13/2010Wybór biegłego rewidenta2010-06-17 RB 14/2010Powzięcie informacji o wyborze oferty ENERGOINSTAL S.A.2010-06-21 RB 15/2010Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną2010-06-23 RB 16/2010Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną2010-07-13 RB 17/2010Zawarcie umowy znaczącej2010-07-19 RB 18/2010Zawarcie umowy znaczącej2010-09-27 RB 19/2010Zawarcie umowy znaczącej2010-10-28 RB 20/2010Przyjęcia przez Sąd tekstu jednolitego Statutu2010-11-05 RB 21/2010Zawarcie umowy znaczącej z KGHM Polska Miedź2010-11-05 RB 22/2010Zawarcie umowy
znaczącej z Siemens2010-11-23 RB 23/2010Zawarcie umowy znaczącej2010-11-25 RB 24/2010Aneks do umowy kredytowej2010-11-30 RB 25/2010Transakcje zabezpieczające2010-12-23 RB 26/2010Zmiana kwoty hipotekiRaporty okresowe:I. Skonsolidowane raporty kwartalne:a) za I kwartał 2010r.- 17 maj 2010r.b) za III kwartał 2010r.- 15 listopad 2010r.II. Raport roczny za 2009r.- 22 marzec 2010r.III. Skonsolidowany raport roczny za 2009r.- 22 marzec 2010r.IV. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 20010r.- 31 sierpień 2010r.Wszystkie wymienione wyżej raporty są dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej tj. www.energoinstal.pl | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zewr5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
2011-01-12 Michał Więcek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zewr5

Podziel się opinią

Share
d1zewr5
d1zewr5