Trwa ładowanie...
d4ljk3p

ENERGOPLD - Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufny...

ENERGOPLD - Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych (12/2011)

Share
d4ljk3p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu 28 stycznia 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, w którym Członek Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A., poinformował, o nabyciu akcji Spółki. Nabycie akcji, o którym mowa powyżej, zostało dokonane w transakcjach zwykłych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem:24.01.2011 kupno 184.200 akcji po średniej cenie wynoszącej 3,80 zł za akcję25.01.2011 kupno 5.000 akcji po średniej cenie wynoszącej 3,81 zł za akcjęOsoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazywanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 10/2011Date: 28January 2011Subject: Information on transactions by persons withaccess to inside informationLegal basis: Article 160 par. 4 ofthe Act on Trading in Financial Instruments– information ontransactions of persons having access to inside informationTheManagement Board of Energomontaż-Południe S.A. (the Company) announcesthat, on 28 January 2011, it received a notification, under theprocedure of Article 160 par. 1 pt. 1 of the Act on Trading in FinancialInstruments, in which a Member of the Supervisory Board ofEnergomontaż-Południe S.A. announced a purchase of shares of theCompany. That share purchase was made in ordinary trading sessiontransactions on the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowychw Warszawie S.A.) in accordance with the following breakdown:24.01.2011purchase of 184,200 shares at an average price of PLN 3.80 per share25.01.2011purchase of 5,000 shares at an average price of PLN 3.81 per shareThenotifying person did not consent to publishing the data
specified inClause 2 par. 1 pt.1 of the Regulation of the Minister of Finance ontransferring and making available information about certain transactionsinvolving financial instruments and on the principles of drawing up andmaintaining a list of persons having access to specific insideinformation. | |

d4ljk3p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Radosław Kamiński Prezes Zarządu Radosław Kamiński
2011-01-28 Jacek Fydrych Wiceprezes Zarządu Jacek Fydrych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ljk3p

Podziel się opinią

Share
d4ljk3p
d4ljk3p