Trwa ładowanie...
d19wfoq

ENERGOPLD - Zawarcie aneksu umowy kredytowej z Fortis Bank Polska S.A. (58/2010)

ENERGOPLD - Zawarcie aneksu umowy kredytowej z Fortis Bank Polska S.A. (58/2010)

Share
d19wfoq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu umowy kredytowej z Fortis Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2010 opublikowanego dnia 31 sierpnia 2010 r. Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka)
informuje, że wdniu 15 grudnia 2010 r. Spółka zawarła z Fortis Bank Polska S.A. aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej (Aneks) zwiększający przyznany limit kredytowy z kwoty 30 mln zł do kwoty 34 mln zł.Jednocześnie zgodnie z postanowieniami Aneksu wysokość maksymalnej kwoty do jakiej Spółka poddaje się egzekucji w trybie Prawa bankowego wzrosła z 51,0 mln zł do 57,8 mln zł.Pozostałe warunki umowy, opisane w raporcie bieżącym nr 40/2010, nie uległy zmianom. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 58/2010Date:15 December 2010Subject:Conclusion of an annex to the creditagreement with Fortis Bank Polska S.A.Legal basis:Art.56 par. 5 of the Act on Offerings– information updateWithreference to current report no. 40/2010 published on 31 August 2010 theManagement Board of Energomontaż-Południe S.A. (Company) announces thaton 15 December 2010 the Company concluded with Fortis Bank Polska S.A.an annex to the agreement for a multi-purpose credit line (Annex)increasing the granted credit limit from the amount of PLN 30 million tothe amount of PLN 34 million.Additionally, pursuant to theprovisions of the Annex, the maximum amount up to which the Companysubmits to enforcement provided by the Banking Law has risen from PLN51.0 million to PLN 57.8 million.The remaining terms of theagreement, described in current report no. 40/2010, have not changed.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19wfoq

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Andrzej Hołda Prezes Zarządu Andrzej Hołda
2010-12-15 Alina Sowa Wiceprezes Zarządu Alina Sowa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19wfoq

Podziel się opinią

Share
d19wfoq
d19wfoq