Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

ENERGOPLD - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5 % w ogólnej liczbie głosów w ENERGOMONT...

ENERGOPLD - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5 % w ogólnej liczbie głosów w ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. (31/2012)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPLD
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5 % w ogólnej liczbie głosów w ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2012 roku otrzymał od Pana Jana Jurkiewicza zawiadomienie o następującej treści: "Zgodnie z artykułem 69 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w związku z transakcjami nabycia łącznie 20.000 szt. akcji Spółki, rozliczonymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 11.06.2012, posiadam łącznie 3.564.535 szt. akcji Spółki co stanowi 5,022% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 3.564.535 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,022% ogólnej liczby głosów. W dniu poprzedzającym transakcje nabycia posiadałem 3.544.535 szt. akcji Spółki co stanowiło 4,994% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 3.544.535 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,994% ogólnej liczby głosów".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPLD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-951 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 15
(ulica) (numer)
(032) 200-82 37 (032) 258 65 22
(telefon) (fax)
info@energomontaz.pl www.energomontaz.pl
(e-mail) (www)
634-013-54-81 270649263
(NIP) (REGON)
d4662i3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Krzysztof Jan Diduch Prezes Zarządu Krzysztof Jan Diduch
2012-06-13 Radosław Kamiński Wiceprezes Zarządu Radosław Kamiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3