Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

ENERGOPOL - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2)...

ENERGOPOL - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA. (69/2012)

Share
d8ftlt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | "Energopol - Południe" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 grudnia 2012 roku Spółka powzięła informację od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA, o poniższej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły udział poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Energopol-Południe S.A. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek zbycia w dniu 18 grudnia 2012 r. akcji
Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem transakcji ? według stanu na dzień 17 grudnia 2012 r. ? fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 458488 akcji Spółki, co dawało 5,04% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz w kapitale zakładowym. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Po dokonaniu transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają aktualnie łącznie 451887 akcji Spółki co daje 4,97%% w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 9 090 000. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej
powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2012-12-27 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9