Trwa ładowanie...
d3o13kp
espi

ENERGOPOL - Spełnienie się warunku dotyczącego umowy na 200.000.000 PLN. (5/2012)

ENERGOPOL - Spełnienie się warunku dotyczącego umowy na 200.000.000 PLN. (5/2012)

Share
d3o13kp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku dotyczącego umowy na 200.000.000 PLN. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 148/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Zarząd "Energopol ? Południe" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 stycznia 2012 roku spełnił się warunek zawieszający wejście w życie znaczącej umowy z dnia 29 grudnia 2011 roku, obejmującej realizację całości pozostałych do wykonania robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze" na kwotę 200.000.000 PLN. Emitent informuje, że w dniu 20 stycznia 2012 roku otrzymał od Syndyka Masy Upadłości spółki "MAXER" S.A. w upadłości oświadczenie o nieuchyleniu przez Sędziego Komisarza uchwał Rady Wierzycieli "MAXER" S.A. w upadłości z dnia 22 grudnia 2011 roku. Umowa dotyczy dokończenia realizacji kontraktu hydrotechnicznego na rzece Odrze i będzie realizowane przez "Energopol ? Południe" S.A. w konsorcjum z "Energopol ?TP Elbud" S.A. Kontrakt pozwoli na rozszerzenie kompetencji referencyjnych Spółki. Termin realizacji umowy: 30 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 Poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o13kp

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Piotra Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2012-01-20 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o13kp

Podziel się opinią

Share
d3o13kp
d3o13kp