Trwa ładowanie...
d1mqj01
espi

ENERGOPOL - Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (11/2011)

ENERGOPOL - Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (11/2011)
Share
d1mqj01
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL
Temat
Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Energopol-Południe" S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2011 roku powziął informację, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie ("Zamawiający") dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez "Energopol-Południe" S.A. w postępowaniu pn. Budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów.Oferta powyższa została wybrana w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Cena ofertowa brutto wynosi 17.205.256,00 PLN.Planowany termin zakończenia robót: 36 miesięcy od podpisania umowy.O zawarciu umowy na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jedności 2
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
gielda@energopolpoludnie.eu www.energopolpoludnie.eu
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2011-04-11 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mqj01

Podziel się opinią

Share
d1mqj01
d1mqj01