Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

ENERGOPOL - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok (13/2011)

ENERGOPOL - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok (13/2011)
Share
d1mzxc0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku, Zarząd "Energopol - Południe" S.A. niniejszym informuje, iż zmianie uległ termin publikacji raportu rocznego (R) za rok obrotowy 2010.Decyzją Zarządu "Energopol - Południe" S.A. data przekazania przedmiotowego raportu do publicznej wiadomości, pierwotnie określona na dzień 2 maja 2011 roku (poniedziałek), zostaje zmieniona na dzień 28 kwietnia 2011 roku (czwartek).Podstawa prawna:§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 Poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jedności 2
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
gielda@energopolpoludnie.eu www.energopolpoludnie.eu
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
d1mzxc0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2011-04-26 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0