Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

EPIGON S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 grudnia 2012r. (8/2012)

EPIGON S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 grudnia 2012r. (8/2012)
Share
d1mrepq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
EPIGON S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 grudnia 2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku (Ogłoszenie o zwołaniu NWZA), Zarząd "Epigon" Spółki Akcyjnej w Gdyni (?Spółka") informuje niniejszym, iż mocą postanowień uchwały Zarządu Spółki Nr 1 z dnia 18 grudnia 2012 roku, Zarząd Spółki postanowił o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego uprzednio na dzień 27 grudnia 2012r. Przyczyną podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest otrzymanie w dniu 17 grudnia 2012 roku informacji od większościowych akcjonariuszy o zawarciu porozumienia dotyczącego zbycia 78,3% wszystkich akcji Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EPIGON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EPIGON S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-319 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Śląska 18
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Sławomir Stochniałek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq